POLITYKA PRYWATNOŚCI HUAMI

 

Obowiązuje od 24 czerwca 2020 roku: Prosimy o zapoznanie się z naszą nową polityką prywatności i zgłoszenie nam wszelkich ewentualnych pytań.

 

CEL

Zaktualizowaliśmy Politykę prywatności, aby zapewnić szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi Użytkownika produktów i usług świadczonych przez Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. („HUAMI”, „my”, „nasz” lub „nas”). Niniejsza Polityka prywatności ma również zastosowanie do danych osobowych, które są przetwarzane przez nas podczas prowadzenia przez nas działalności, w tym na naszych aplikacjach mobilnych, blogach, usługach, produktach [takich jak aplikacja Mi Fit i jej urządzenia w pakiecie, takie jak Mi Band (oraz w niektórych jurysdykcjach stosujących nazwę Xiaomi Band), oprogramowaniu i usługach] oraz innych ofertach online lub offline, o ile nie wskazano inaczej. Od wszystkich osób, których obowiązki obejmują przetwarzanie danych osobowych w imieniu HUAMI, oczekuje się ochrony tych danych poprzez przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu spełnienie wymagań na całym świecie, w tym w Ameryce Północnej, Europie, krajach Azji, Australii i Pacyfiku (APAC) oraz innych jurysdykcjach.

NASZE ZOBOWIĄZANIE WOBEC UŻYTKOWNIKA

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona z myślą o Użytkowniku i ważne jest, by Użytkownik w pełni rozumiał i ufał naszym praktykom w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przekazanych HUAMI.

 

W niniejszej Polityce prywatności „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Takie dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do informacji dostarczonych lub przesłanych nam przez Użytkownika lub informacji uzyskanych za pośrednictwem urządzeń Użytkownika, jak opisano poniżej.

 

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika przez przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązujemy się również do zapewnienia, by wszyscy nasi pracownicy i przedstawiciele przestrzegali tych zobowiązań.

 

Ostatecznie zależy nam na tym, by jak najlepiej dbać o interes wszystkich naszych Użytkowników. Wszelkie obawy dotyczące naszych praktyk w zakresie obsługi danych podsumowanych w niniejszej Polityce prywatności prosimy kierować na adresprivacy@huami.com. Jeżeli Użytkownik nie uzyska odpowiedzi na swoje pytania w odpowiedni sposób, może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem DPO@huami.com w celu rozwiązania konkretnych problemów.

 

PRZEJRZYSTOŚĆ/UWAGA: JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY I W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY

Rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić (bezpośrednio od Użytkownika lub ze źródeł zewnętrznych), oraz nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności zależą od charakteru relacji z nami oraz wymogów obowiązującego prawa. Możliwe sposoby gromadzenia danych osobowych to między innymi:

·       Użytkownik może przekazywać nam dane osobowe bezpośrednio poprzez interakcję z produktami i usługami oraz poprzez żądanie usług lub informacji.

·       Podczas korzystania z tych usług mogą być również zbierane pewne pasywne informacje na temat odwiedzin, w tym za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii opisanych poniżej.

Staramy się zbierać tylko te informacje, które są istotne dla celów przetwarzania.

RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI

·       Informacje, które Użytkownik przekazuje bezpośrednio nam Podczas korzystania z usług lub podejmowania określonych działań, takich jak rejestracja konta, odpowiadanie na ankiety, zamawianie usług lub informacji, lub bezpośredni kontakt z nami, możemy poprosić o podanie niektórych lub wszystkich poniższych rodzajów informacji:

o   Komunikacja z nami Możemy zbierać od Użytkownika dane osobowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, gdy Użytkownik zdecyduje się na poproszenie o informacje o naszych usługach lub na zarejestrowanie się do naszego biuletynu, który możemy zaoferować od czasu do czasu, poprosi o otrzymanie wsparcia klienta lub technicznego lub w inny sposób skomunikuje się z nami.

o   Automatyczne gromadzenie danych Możemy automatycznie gromadzić pewne informacje za pośrednictwem naszych stron internetowych, produktów, usług lub innych metod analizy, takich jak adres protokołu internetowego (IP), identyfikatory plików cookie, operator telefonii komórkowej, identyfikatory reklamy mobilnej, adres MAC i inne identyfikatory urządzeń, które są automatycznie przypisywane do komputera lub urządzenia w momencie uzyskiwania dostępu do Internetu, typ przeglądarki i język, informacje o lokalizacji geograficznej, typie sprzętu, systemie operacyjnym, dostawcy usług internetowych, stronach odwiedzanych przed i po skorzystaniu z usług, dacie i czasie wizyty, czasie spędzonym na każdej stronie, informacji o klikniętych łączach i stronach przeglądanych w ramach usług oraz innych działaniach podejmowanych w ramach korzystania z usług, takich jak preferencje.

·       Szczegółowe informacje zbierane za pośrednictwem naszych produktów i usług Możemy gromadzić następujące rodzaje informacji (które mogą, ale nie muszą być danymi osobowymi):

o   Informacje o Użytkowniku, które mogą być przez niego udostępnione Możemy zbierać i wykorzystywać następujące elementy: logowanie do konta przy użyciu danych uwierzytelniających z kont Mi, WeChat, Google lub Facebook (za zgodą Użytkownika), awatary, płeć, adres e-mail, status w mediach społecznościowych, który Użytkownik udostępnia, pseudonimy, relacje rodzinne, strefy czasowe, języki i regiony.

o   Parametry ciała: Po aktywowaniu Mi Fit Użytkownik musi podać datę urodzenia, wzrost, wagę. Informacje na temat nieletnich znajdują się poniżej.

o   Informacje rejestrowane przez urządzenie Użytkownika: Gdy Użytkownik używa programu Mi Fit do synchronizacji danych urządzenia, dane osobowe są rejestrowane. Na przykład informacje o aktywności, sen, tętno w danym czasie, tętno podczas odpoczynku, tętno w ciągu całego dnia, waga, czas stania na jednej nodze z zamkniętymi oczami oraz czas pomiaru. Możemy również zbierać informacje, gdy Użytkownik ćwiczy. Na przykład kroki, ocena stanu zdrowia, czas pomiaru, docelowe wcięcie, docelowa waga, częstotliwość kroku, długość kroku, kalorie, bieżące ciśnienie powietrza, aktualna wysokość nad poziomem morza, czasy skoku, prędkość skoku, długość skoku, czasy pływania, wskaźnik wilka, prędkość skoku, wartość oporu, dystans, styl pływania, tempo, czas ćwiczeń.

o   Informacje o rozmówcy: Podczas korzystania z funkcji przypomnień telefonicznych lub SMS Użytkownik otrzyma powiadomienie o połączeniach telefonicznych, statusie wiadomości SMS, a w przypadku wyrażenia przez niego zgody otrzymamy dane kontaktowe do połączeń przychodzących i wiadomości, ale Mi Fit nie będzie zapisywał kontaktów Użytkownika i innych powiązanych informacji.

o   Informacje o użytkowaniu sieci: Możemy gromadzić informacje o rodzaju sieci, sygnałach sieci oraz inne informacje powiązane z określonymi funkcjami aplikacji Mi Fit.

o   Informacje dotyczące sterowania muzyką: Podczas korzystania z funkcji sterowania muzyką informacje o muzyce (np. tytuł utworu, tytuł albumu, nazwa piosenkarza, odtwarzanie utworu, stan utworu) będą uzyskiwane z telefonu komórkowego i synchronizowane z urządzeniem. Informacje te będą tylko wyświetlane na ekranie urządzenia i nie będziemy zapisywać tych informacji.

o   Informacje o lokalizacji: W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług lub funkcji programu opartych na lokalizacji możemy gromadzić informacje o jego lokalizacji, takie jak informacje GPS, dane dotyczące śledzenia, długość i szerokość geograficzna, za pośrednictwem telefonu komórkowego.

o   Informacje dziennika: Jeśli Użytkownik dołączy do naszego planu komfortu użytkowania, możemy rejestrować niektóre informacje dziennika podczas korzystania z Mi Fit przez Użytkownika. Na przykład informacje operacyjne, dziennik trafień, statystyki kliknięć oprogramowania sprzętowego i dziennik serwera.

o   Informacje o urządzeniu: Podczas korzystania z Mi Fit do podłączenia urządzenia Huami, takiego jak opaska Mi, możemy uzyskać między innymi następujące informacje: unikatowy identyfikator urządzenia, taki jak adres MAC, numer seryjny, wersja oprogramowania układowego, czas systemowy oraz wersja systemu operacyjnego posiadanego telefonu komórkowego. Gromadzenie może również dotyczyć zaktualizowanego systemu lub oprogramowania i ustawień fabrycznych.

o   Informacja o odblokowaniu opaski Mi: Jeśli jest wykorzystywana opaska Mi z funkcją blokady, możemy pobrać hasło odblokowujące opaskę Mi w celu realizacji tej funkcji. Aby uniknąć wątpliwości, powyższe informacje są przechowywane tylko na urządzeniu i nie będą wysyłane do serwera.

o   Informacje o awariach: Jeśli Użytkownik prześle dzienniki debugowania, aby pomóc nam w przeanalizowaniu problemu, jego plik dziennika debugowania aplikacji zostanie wysłany na serwer.

o   Informacje od znajomych: Mi Fit umożliwia dodawanie znajomych za pośrednictwem funkcji znajomych. Po otrzymaniu zgody od znajomych możemy zebrać informacje o powiązaniach ze znajomymi oraz rejestrować aktywność i sen znajomych.

o   Informacje przekazane za pomocą usług Przy korzystaniu z różnych funkcji Mi Fit można przesyłać pewne informacje, takie jak ustawienia przypomnienia lub znaczniki dotyczące działalności. W przypadku korzystania z funkcji zdrowotnych przeznaczonych dla kobiet możemy gromadzić podawane przez użytkowniczkę informacje, takie jak czas trwania menstruacji, odstępy czasowe między menstruacjami, data ostatniej menstruacji, data rozpoczęcia i zakończenia menstruacji, kondycja fizyczna i samopoczucie podczas menstruacji. Użytkownik wyraża zgodę na swobodne korzystanie przez nas z treści wszelkich komunikatów przekazywanych przez Użytkownika tylko w celu, który obejmuje rozwiązywanie problemów Użytkownika, rozwój, produkcję i/lub marketing towarów lub usług. Nie ujawnimy imienia i nazwiska Użytkownika ani w żaden inny sposób nie upublicznimy faktu, że Użytkownik przesłał nam materiały lub inne informacje, chyba że: (a) Użytkownik udzielił nam na to zgody; (b) najpierw wysyłamy do Użytkownika powiadomienie, że materiały lub inne informacje przesyłane do określonej części usługi zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane z imieniem i nazwiskiem Użytkownika; lub (c) jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

o   Informacje o gościu: Podczas korzystania z funkcji gościa Użytkownik może zapoznać się z naszymi produktami i niektórymi ograniczonymi usługami. Dane gościa (płeć, wzrost, data urodzenia) będą gromadzone i wykorzystywane do obliczania i prezentowania wyników niektórych używanych usług. Nie będziemy jednak przechowywać powyższych danych.

o   Informacje o funkcji NFC (Near Field Communications): W niektórych krajach lub regionach urządzenie z NFC może udostępniać funkcje NFC do płatności kartą MasterCard. Po pomyślnym zweryfikowaniu karty MasterCard Użytkownik może używać jej za pośrednictwem urządzenia. W celu weryfikacji dostawca MasterCard (SDK) będzie potrzebował następujących informacji: Numer karty, imię i nazwisko właściciela karty, data ważności karty, CVC2 (CVC2 to trzy cyfry podane w polu podpisu na odwrocie karty), numer telefonu komórkowego zastrzeżony dla banku, adres e-mail dla banku. Dostawca może zebrać informacje o transakcji, gdy Użytkownik doładowuje kartę lub dokonuje transakcji za pośrednictwem NFC, w tym kwotę, numer zamówienia, opis produktu. Informacje te zostaną wykorzystane do weryfikacji karty MasterCard. W celu uniknięcia wątpliwości powyższe informacje są zbierane bezpośrednio przez naszego dostawcę SDK. Po przejściu autoryzacji MasterCard w urządzeniu jest zapisywany zestaw danych złożony z imienia i nazwiska właściciela karty oraz czterech ostatnich cyfr jej numeru.

o   Inne informacje: Możemy również gromadzić inne rodzaje informacji, które nie są w sposób pośredni czy bezpośredni związane z daną osobą i które są agregowane, anonimizowane lub pozbawiane elementów umożliwiających identyfikację.

 

•     W JAKI SPOSÓB SĄ WYKORZYSTYWANE DANE OSOBOWE

 

Gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe w różnych celach biznesowych, w tym w celu świadczenia usług i/lub dostarczania produktów dla Użytkownika, odpowiadania na żądane informacje i spełniania wymogów prawnych z naszej strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możemy również przetwarzać i ujawniać dane osobowe naszym spółkom stowarzyszonym (działającym w branży komunikacji, mediów społecznościowych, technologii i usług w chmurze) oraz Usługodawcom zewnętrznym dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 

·       Dostarczanie zamówionych produktów, usług lub informacji HUAMI może wykorzystywać informacje o Użytkowniku w celu realizacji żądań dotyczących produktów, usług lub informacji, w tym informacji o potencjalnych lub przyszłych usługach, włączając w to:

o dostarczanie, przetwarzanie, utrzymanie, doskonalenie i rozwój naszych towarów i/lub usług na rzecz Użytkownika, w tym oferowanie wsparcia posprzedażowego i technicznego, oraz na potrzeby usług dostępnych na urządzeniu Użytkownika;

o kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z jego urządzeniem, usługą lub jakimikolwiek zapytaniami ogólnymi lub żądaniami i komentarzami, takimi jak aktualizacje, obsługa zapytań klientów, informacje na temat naszych wydarzeń, powiadomienia;

o Zapewnienie dostępu do określonych obszarów, funkcjonalności i funkcji naszych produktów i usług;

o umożliwianie Użytkownikowi zamieszczenia komentarzy na forach publicznych;

o prowadzenie działalności promocyjnej, takiej jak loterie czy zdarzenia na Facebooku;

o analizowanie i opracowywanie danych statystycznych na temat korzystania z naszych produktów i usług w celu ich doskonalenia;

o optymalizowanie wydajności urządzenia Użytkownika;

o przechowywanie i utrzymywanie informacji na temat Użytkownika na potrzeby naszej działalności biznesowej lub obowiązków wynikających z prawa;

o świadczenie lokalnych usług bez łączności z naszymi serwerami.

 

·          Cele administracyjne Dane osobowe na temat Użytkownika mogą być wykorzystywane przez nas do celów administracyjnych, w tym do:

o   Mierzenia zainteresowania naszymi usługami;

o   Opracowania nowych produktów i usług;

o   Zapewniania wewnętrznej kontroli jakości;

o   Weryfikacji tożsamości Użytkownika;

o   Informowania o kontach i działaniach dotyczących naszych usług i systemów, a także, według naszego uznania, o zmianach w którejkolwiek z naszych zasad;

o   Wysyłania wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika w celu weryfikacji konta oraz w celach informacyjnych i operacyjnych, takich jak zarządzanie kontem, obsługa klienta lub serwisowanie systemu;

o   Zapobiegania potencjalnie zakazanym lub nielegalnym działaniom;

o   Egzekwowania naszych warunków.

·       Marketing naszych produktów i usług Możemy wykorzystywać dane osobowe do dostarczania Użytkownikowi materiałów na temat ofert, produktów i usług, które mogą być interesujące, w tym nowych treści lub usług. Możemy dostarczyć te materiały telefonicznie, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, zgodnie z obowiązującym prawem. Takie zastosowania obejmują:

o   Dostosowywanie treści, reklam i ofert;

o   Informowanie Użytkownika o ofertach, produktach i usługach, które mogą być interesujące dla Użytkownika;

o   Świadczenie usług na rzecz Użytkownika i naszych sponsorów;

o   W innych celach ujawnionych w momencie przekazania danych osobowych przez osoby fizyczne;

o   W przeciwnym razie za zgodą Użytkownika.

·       Badania i rozwój Możemy wykorzystywać dane osobowe do tworzenia nieidentyfikowalnych informacji, które możemy wykorzystywać samodzielnie lub w połączeniu z informacjami uzyskanymi z innych źródeł, aby pomóc nam w optymalnym dostarczaniu naszych istniejących produktów i usług lub w opracowywaniu nowych produktów i usług. Możemy również udostępniać te dane statystyczne publicznie lub stronom trzecim w celu prezentowania preferencji i analizy trendów.

·       Usługi za pośrednictwem urządzeń mobilnych (tylko w niektórych funkcjach) Od czasu do czasu możemy dostarczać produkty i usługi, które są specjalnie zaprojektowane tak, aby były kompatybilne i wykorzystywane na urządzeniach mobilnych. Będziemy zbierać pewne informacje wysyłane przez urządzenie mobilne podczas korzystania z takich produktów i usług, jak identyfikator urządzenia, ustawienia Użytkownika, informacje o lokalizacji, operator telefonii komórkowej i system operacyjny urządzenia. Wersje mobilne naszych produktów i usług mogą wymagać zalogowania się za pomocą konta. W takich przypadkach informacje o korzystaniu z wersji mobilnych produktów i usług mogą być powiązane z kontami. Ponadto możemy umożliwić pobranie aplikacji, widżetu lub innego narzędzia, które może być używane na urządzeniach mobilnych lub innych urządzeniach komputerowych. Niektóre z tych narzędzi mogą przechowywać informacje na urządzeniach mobilnych lub innych. Narzędzia te mogą przekazywać nam dane osobowe w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do jego kont oraz w celu umożliwienia nam i naszym Usługodawcom zewnętrznym śledzenia korzystania z tych narzędzi. Niektóre z tych narzędzi mogą umożliwiać Użytkownikom przesyłanie raportów i innych informacji z narzędzia. Możemy wykorzystać przekazane nam dane osobowe lub nieidentyfikowalne w celu udoskonalenia tych narzędzi, opracowania nowych narzędzi, poprawy jakości oraz w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności lub w innych powiadomieniach, które udostępniamy.

·       Dzielenie się treściami ze znajomymi lub kolegami Nasze usługi mogą oferować różne narzędzia i funkcjonalności. Na przykład, pozwalamy Użytkownikowi na przekazywanie informacji o naszych produktach i usługach lub znajomym za pośrednictwem naszych produktów i usług. Nasze produkty i usługi mogą umożliwiać przekazywanie lub udostępnianie określonych treści znajomym lub kolegom.

·       Określone sposoby, za pomocą których dane osobowe są używane w produktach i usługach Poniżej przedstawiono więcej szczegółowych informacji na temat sposobu wykorzystywania informacji Użytkownika (które mogą obejmować dane osobowe):

 

o    Konfigurowanie konta dla Mi Fit Dane osobowe zbierane podczas tworzenia konta Mi Fit przez naszą aplikację Mi Fit są wykorzystywane do utworzenia konta Mi Fit i strony profilu dla Użytkownika.

Obliczenie wyników ćwiczeń. Informacje osobiste o ciele są wykorzystywane do dokładnego obliczenia informacji o wynikach ćwiczeń. takich jak BMI, masa mięśniowa, procent tkanki tłuszczowej, zawartość wody, białka, podstawowy metabolizm, poziom tłuszczu trzewnego, zawartość masy kostnej, kształt ciała, wiek ciała, spalone kalorie. 

Analiza fizyczna. Na podstawie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz danych zapisanych przez urządzenie udostępnimy Użytkownikowi analizę dotyczącą jego stanu fizycznego. Przykładowo na podstawie danych osobowych i kondycji Użytkownika możemy określić sugerowaną idealną wartość masy ciała, przedstawić bieżącą wartość ciśnienia / ciśnienie z całego dnia i/lub tendencję dotyczącą ciśnienia.

Świadczenie usług Mi Fit. Po podłączeniu danego urządzenia za pomocą Mi Fit informacje zebrane przez urządzenie zostaną wyświetlone Użytkownikowi.

W celu wyświetlenia informacji o rozmówcy. Po odebraniu połączenia wiadomości tekstowe, informacje o rozmówcy będą wyświetlane na urządzeniu (pewne typy urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji).

W celu wyświetlenia informacji o muzyce. Podczas korzystania z funkcji sterowania muzyką informacje o muzyce (tytuł utworu, tytuł albumu, nazwa piosenkarza, odtwarzanie utworu, stan utworu) będą wyświetlane na urządzeniu (pewne typy urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji).

W celu określenia, czy telefon jest obsługiwany. Informacje o telefonie zostaną użyte w celu określenia, czy urządzenie Użytkownika może obsługiwać aplikację Mi Fit.

Zapewnienie uniwersalnej funkcji czasu. W aplikacji Mi Fit można dodać zegary z całego świata, zgodnie z potrzebami Użytkownika. Obliczymy czas lokalny, odpowiadający wybranemu obszarowi na podstawie czasu telefonu komórkowego Użytkownika i wyświetlimy go w aplikacji Mi Fit oraz niektórych innych urządzeniach obsługujących funkcję czasu uniwersalnego.

Zapewnienie funkcji zdrowotnych dotyczących kobiet Można zapisać pewne informacje związane z cyklem menstruacyjnym na niektórych urządzeniach, które obsługują tę funkcję, lub w aplikacji Mi Fit. Po włączeniu trybu inteligentnego przewidywania fizjologicznego cyklu będziemy przewidywać cykl menstruacyjny i przypominać na podstawie uzupełnionych informacji. Możemy również zalecić odpowiednie ćwiczenia w zależności od kondycji fizycznej podczas menstruacji.

Świadczenie usług powiązanych z siecią. Używamy typów sieci, sygnałów sieciowych itp., aby zachęcić Użytkownika do pobierania aktualizacji w różnych środowiskach sieciowych.

Dostarczanie usług opartych na lokalizacji. W trakcie korzystania z usług Mi Fit informacje o lokalizacji są używane do zapisu położenia w ruchu. Na przykład w przypadku korzystania z informacji o bieganiu rejestrowanych przez funkcję biegania aplikacji Mi Fit, korzystania z funkcji optymalizacji informacji o pogodzie pod kątem lokalizacji lub żądania informacji o mapie informacje o lokalizacji Użytkownika mogą zostać wysłane do aplikacji Mi Fit, tak aby mogła ona dostarczyć mu właściwe treści.

Udostępnianie funkcji blokady zdjętej opaski. Hasło odblokowujące opaskę Mi zostanie użyte do funkcji blokady zdjętej opaski. Jeśli Użytkownik odblokuje tę funkcję, opaska Mi zostanie zablokowana, gdy urządzenie wykryje, że nie jest noszona. Jeśli nieprawidłowe hasło zostanie wprowadzone do urządzenia więcej niż określona liczba razy, Użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła odblokowującego opaskę Mi w Mi fit lub przywrócenie ustawień fabrycznych opaski Mi. Aby uniknąć wątpliwości, powyższe informacje są przechowywane tylko na urządzeniu i nie będą wysyłane do serwera.

Udostępnienie funkcji płatności MasterCard. W oparciu o funkcję NFC, po powiązaniu i aktywowaniu karty MasterCard w urządzeniu, można za jej pomocą płacić bezpośrednio bez użycia kart bankowych; można również sprawdzić transakcje w Mi Fit. Należy pamiętać, że informacje o urządzeniu są również wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. Użytkownik powinien się upewnić, że przeczytał i zrozumiał Politykę prywatności Mi Pay, zanim zacznie korzystać z tej funkcji.

Optymalizacja usługi. Informacje dziennika są wykorzystywane do poprawy jakości usług.

Funkcja zarządzania urządzeniami. Te informacje umożliwiają zarządzanie pakietem urządzeń.

Poprawa stabilności oprogramowania. Gromadzenie dzienników awarii w celu analizy jakości oprogramowania z myślą o poprawie jakości świadczonych usług.

Poprawa stabilności urządzenia. Możemy wykorzystać te informacje, aby ulepszyć dołączone urządzenia.

·        Wykorzystanie informacji anonimowych i zagregowanych Możemy wykorzystywać dane osobowe i inne informacje na temat Użytkownika w celu tworzenia anonimowych i zbiorczych informacji, takich jak dane demograficzne pozbawione elementów umożliwiających identyfikację, informacje o lokalizacji pozbawione elementów umożliwiających identyfikację, informacje o telefonie komórkowym lub urządzeniu, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Mi Fit, lub inne analizy, które tworzymy. Anonimowe i zbiorcze informacje są wykorzystywane do różnych funkcji, w tym do prezentowania aktywności Użytkownika wśród znajomych. Informacje anonimowe lub zbiorcze nie są danymi osobowymi i możemy je wykorzystywać na wiele sposobów, w tym do badań, analiz wewnętrznych, analiz i innych prawnie dozwolonych celów.

·        Dostarczanie usług opartych na lokalizacji. W trakcie korzystania z naszych usług informacje na temat lokalizacji mogą być wykorzystywane przez nas lub Usługodawców zewnętrznych do zapewniania Użytkownikowi właściwej wersji usługi lub przekazywania dokładnych informacji na temat lokalizacji, aby zapewnić najlepszą jakość obsługi, na przykład informacje o pogodzie, dostęp do lokalizacji (w ramach platformy Android). Użytkownik może wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie w ustawieniach urządzenia lub zaprzestając korzystania z danej aplikacji.

·       Poprawa komfortu użytkowania Niektóre funkcje wymagające wyrażenia zgody umożliwiają nam lub naszym Usługodawcom zewnętrznym analizowanie danych na temat sposobu korzystania przez Użytkowników z produktów i usług Huami w celu doskonalenia komfortu użytkowania, takich jak przesyłanie raportów o awariach.

·       Wysyłanie powiadomień Od czasu do czasu możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu przesyłania istotnych powiadomień, takich jak powiadomienia o zmianach naszych warunków czy zasad.

 

MARKETING BEZPOŚREDNI

Możemy wykorzystać adres e-mail Użytkownika i identyfikator konta Xiaomi do dostarczania materiałów marketingowych dotyczących towarów i usług HUAMI i naszych partnerów biznesowych, którzy oferują sieć, aplikacje mobilne oraz produkty i usługi w chmurze. Będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu od niego uprzedniej wyraźnej zgody polegającej na czynności afirmatywnej lub braku sprzeciwu, zgodnie z miejscowymi przepisami o ochronie danych, które mogą wymagać wyraźnej odrębnej zgody. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na proponowane przez nas wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać określonych rodzajów wiadomości e-mail, może zrezygnować z tej formy komunikacji za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu każdej wiadomości albo wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@huami.com. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika naszym partnerom biznesowym do wykorzystania przez nich w marketingu bezpośrednim.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

Zarówno my, jak i nasi Usługodawcy zewnętrzni, którzy dostarczają treści, reklamy lub inne funkcje w ramach naszych usług, możemy używać plików cookie, znaczników pikseli, lokalnego przechowywania danych i innych technologii („Technologie”) do automatycznego gromadzenia informacji za pośrednictwem usług. Używamy technologii, które są bardzo małymi plikami danych zapisywanymi na komputerze, w tablecie, telefonie komórkowym lub innych urządzeniach (zwanych łącznie „urządzeniami”), umożliwiającymi nam rejestrowanie określonych informacji przy każdej wizycie Użytkownika na naszej stronie internetowej lub korzystaniu z naszych usług, aplikacji, komunikatorów i narzędzi oraz rozpoznawanie Użytkownika na różnych urządzeniach.

·        Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy: Technologie takie jak pliki cookie, tagi i skrypty są używane przez HUAMI i naszych Usługodawców zewnętrznych. Technologie te są wykorzystywane do analizowania trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchów Użytkowników na stronie internetowej oraz do zbierania informacji demograficznych o naszej bazie Użytkowników jako całości. Możemy otrzymywać raporty dotyczące używania tych technologii przez inne spółki w odniesieniu do konkretnej osoby lub w postaci informacji zbiorczych.

·        Pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane w przeglądarkach internetowych odwiedzających strony w celu zachowania ich preferencji. Większość przeglądarek umożliwia blokowanie i usuwanie plików cookie. Jeśli jednak Użytkownik wykona to, strona może nie działać poprawnie.

·        Znaczniki pikseli / znaczniki nawigacyjne Znacznik pikseli (znany również jako sygnalizator sieci web) to umieszczony na stronie kod zbierający informacje o zaangażowaniu Użytkowników na tej stronie. Użycie piksela umożliwia nam na przykład zarejestrowanie, że Użytkownik odwiedził daną stronę internetową lub kliknął daną reklamę.

·        Widżety mediów społecznościowych: Nasze produkty i usługi mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak łączność z Facebookiem, Twitterem i Apple Health (które mogą zawierać widżety, takie jak przycisk udostępniania lub inne interaktywne miniprogramy). Funkcje te mogą gromadzić i/lub wykorzystywać niektóre informacje o urządzeniu lub lokalizacji w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania funkcji. Funkcje mediów społecznościowych i widżety są obsługiwane przez stronę trzecią lub bezpośrednio w naszych witrynach. Interakcje Użytkownika z tymi funkcjami podlegają zapisom polityki prywatności firmy, która je oferuje.

·        Pliki dziennika: Podobnie jak większość witryn internetowych gromadzimy określone informacje i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te mogą obejmować adresy protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wyjściowe, system operacyjny, znacznik daty/godziny i/lub dane dotyczące strumienia kliknięć.

·        Reklamy: Współpracujemy z Usługodawcami zewnętrznymi w zakresie wyświetlania reklam lub zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Nasz zewnętrzny dostawca usług może korzystać z technologii takich jak pliki cookie w celu zbierania informacji o działalności Użytkownika na innych stronach, aby zapewnić reklamę opartą na jego zainteresowaniach i działaniach związanych z przeglądaniem stron internetowych. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby informacje te były wykorzystywane do obsługi reklam opartych na zainteresowaniach, może zrezygnować w witrynach osób trzecich, jak opisano poniżej.

·        Analiza urządzenia mobilnego: W niektórych aplikacjach mobilnych używamy oprogramowania do analizowania urządzeń mobilnych, abyśmy mogli lepiej zrozumieć funkcjonalność naszego Oprogramowania mobilnego na telefonie Użytkownika. Oprogramowanie to może zapisywać informacje, takie jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia występujące w aplikacji, zagregowane wykorzystanie, dane dotyczące wydajności oraz miejsca wystąpienia awarii w aplikacji. Nie łączymy informacji, które gromadzimy w oprogramowaniu analitycznym, z żadnymi danymi osobowymi przesyłanymi przez Użytkownika za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH, PLATFORMY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I ZESTAWY NARZĘDZI DLA OPROGRAMOWANIA

Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych, a inne strony internetowe mogą zawierać odnośniki lub linki do naszej strony internetowej, produktów lub innych usług. Te inne domeny i strony internetowe nie są kontrolowane przez nas i nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń na temat stron internetowych osób trzecich lub platform mediów społecznościowych. W ramach funkcjonalności naszych produktów i usług możemy korzystać z interfejsów API stron trzecich i/lub zestawów narzędzi dla oprogramowania („SDK”). Interfejsy API i pakiety SDK mogą zezwalać stronom trzecim (w tym reklamodawcom) na zbieranie danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia usług i dostarczania treści, które są bardziej odpowiednie dla Użytkownika.

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej i aplikacji, z którą Użytkownik wchodzi w interakcję. Nie popieramy, nie monitorujemy ani nie zatwierdzamy i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności lub zawartość tych innych stron internetowych lub aplikacji. Odwiedzanie tych innych stron internetowych lub aplikacji odbywa się na własne ryzyko.

Nasze usługi mogą obejmować publicznie dostępne blogi, fora społecznościowe lub prywatne wiadomości. Strona i inne nasze usługi mogą również zawierać linki i funkcje interaktywne z różnymi platformami mediów społecznościowych (np. widżety). Jeśli Użytkownik korzysta już z tych platform, ich pliki cookie mogą być ustawiane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z naszej witryny lub innych usług. Użytkownik musi być świadomy, że dane osobowe, które dobrowolnie zamieszcza i przekazuje online na ogólnodostępnym blogu, czacie, platformie społecznościowej lub w inny sposób online, lub które udostępnia na otwartym forum, mogą być przeglądane i wykorzystywane przez innych bez żadnych ograniczeń. Nie jesteśmy w stanie kontrolować takiego wykorzystania informacji Użytkownika w kontaktach z platformą mediów społecznościowych, a korzystając z takich usług Użytkownik ponosi ryzyko, że przekazane przez niego dane osobowe mogą być przeglądane i wykorzystywane przez osoby trzecie do dowolnych celów.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKA

W niektórych przypadkach możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim (zgodnie z poniższymi postanowieniami) w celu dostarczenia produktów bądź usług zamówionych przez Użytkownika.

 

Informacje mogą być ujawniane Usługodawcom zewnętrznym i spółkom powiązanym wymienionym w tej sekcji poniżej. W każdym przypadku opisanym w niniejszym punkcie Użytkownik może być pewny, że firma HUAMI udostępni jego dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityka prywatności i umową EULA. HUAMI zatrudni podwykonawców przetwarzania danych, którzy będą zajmować się przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Użytkownik powinien wiedzieć, że jeśli HUAMI ujawnia dane osobowe Użytkownika Usługodawcy zewnętrznemu w okolicznościach określonych w tym rozdziale, HUAMI określi w drodze umowy, że osoba trzecia podlega zasadom i obowiązkom przestrzegania obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych. HUAMI zapewni w drodze umowy, że Usługodawcy zewnętrzni przestrzegają norm w zakresie ochrony prywatności, które mają do nich zastosowanie w jurysdykcji krajowej Użytkownika.

 

 

DALSZE PRZEKAZYWANIE DANYCH: UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI WEWNĄTRZ GRUPY ORAZ USŁUGODAWCOM ZEWNĘTRZNYM I INNYM

 

W celu zapewnienia Użytkownikowi pełnych możliwości naszych produktów i usług, możemy od czasu do czasu ujawniać dane osobowe Użytkownika innym firmom stowarzyszonym z HUAMI (w sektorze komunikacji, mediów społecznościowych, technologii lub chmury). Możemy również udostępniać informacje o Użytkowniku w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności naszym Usługodawcom zewnętrznym w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, ochrony i obrony naszych praw i własności lub za zgodą Użytkownika.

Do naszych Usługodawców zewnętrznych należą między innymi nasze domy wysyłkowe, dostawcy usług dostawy, firmy telekomunikacyjne, centra danych, urządzenia do przechowywania danych, dostawcy usług obsługi klienta, dostawcy usług reklamowych i marketingowych. Tacy zewnętrzni dostawcy usług będą przetwarzać Twoje dane osobowe w imieniu HUAMI albo dla jednego lub więcej celów wymienionych w niniejszym dokumencie.

 

·       Korzystamy z dostawców i usługodawców Możemy dzielić się wszelkimi otrzymanymi informacjami z dostawcami i usługodawcami. Rodzaje usługodawców (wykonawców), którym powierzamy dane osobowe, obejmują usługodawców w zakresie: (i) świadczenia usług informatycznych i pokrewnych; (ii) dostarczania informacji i usług, o które Użytkownik prosił; (iii) obsługi klienta; oraz (iv) w związku z dostarczaniem produktów i usług. Z dostawcami usług zawarliśmy odpowiednie umowy, które zabraniają im wykorzystywania lub dzielenia się danymi osobowymi, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do wykonania usług objętych umową w naszym imieniu lub w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych.

·       Partnerzy biznesowi Możemy udostępniać dane osobowe naszym partnerom biznesowym i podmiotom stowarzyszonym dla wewnętrznych celów biznesowych naszych i naszych podmiotów stowarzyszonych lub w celu dostarczenia Użytkownikowi produktu lub usługi, o którą Użytkownik prosił. Możemy również przekazywać dane osobowe partnerom biznesowym, z którymi możemy wspólnie oferować produkty lub usługi, lub których produkty lub usługi naszym zdaniem mogą być dla Użytkownika interesujące. W takich przypadkach wraz z nami pojawia się nazwa naszego partnera biznesowego. Wymagamy od naszych oddziałów i partnerów biznesowych wyrażenia pisemnej zgody na zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, które przechowują w naszym imieniu, oraz niewykorzystywania ich w żadnym innym celu niż cel, dla którego je dostarczyliśmy.

·       Wyświetlanie innym Użytkownikom. Treść, którą Użytkownik zamieszcza, może być wyświetlana za pośrednictwem produktów i usług lub w portalach społecznościowych. Inni użytkownicy mogą być w stanie zobaczyć informacje o Użytkowniku, np. imię i nazwisko, jeśli Użytkownik prześle opinię. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności innych Użytkowników, którzy będą przeglądać i wykorzystywać zamieszczone informacje.

·       Reklama — reklamy oparte na zainteresowaniach i marketing stron trzecich  Nasi partnerzy reklamowi mogą dostarczać Użytkownikowi ukierunkowane reklamy, gdy odwiedza witryny niezwiązane z HUAMI w ich sieciach. Ta praktyka jest zwykle określana jako „reklama oparta na zainteresowaniach” lub „reklama behawioralna online”. Jeśli Użytkownik wybiera, abyśmy nie udostępniali danych osobowych Użytkownika partnerom zewnętrznym w zakresie reklamy, Użytkownik może zrezygnować z takiego udostępniania bez ponoszenia kosztów, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

·       Ujawnienia w celu ochrony nas lub innych osób zgodnie z wymogami prawa i podobne ujawnienia Możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać i ujawniać dane osobowe Użytkownika, inne informacje o koncie i zawartość, jeśli uznamy, że jest to wymagane lub stosowne: (i) stosować się do wniosków organów ścigania lub bezpieczeństwa narodowego oraz procedur prawnych, takich jak nakaz sądowy lub wezwanie do sądu; (ii) odpowiadać na żądania Użytkownika; (iii) chronić prawa, mienie lub bezpieczeństwo Użytkownika, nas lub innych osób; (iv) egzekwować nasze zasady lub umowy; (v) pobierać należne nam kwoty; (vi) jeżeli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu zapobieżenia szkodom fizycznym lub stratom finansowym, lub w związku z dochodzeniem lub ściganiem podejrzanych lub rzeczywistych nielegalnych działań; lub (vii) jeżeli w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest z innych względów konieczne lub wskazane.

·       Udostępnianie innym firmom w Mi Ecosystem HUAMI może ujawniać dane osobowe Użytkownika spółce Xiaomi lub innym spółkom Mi Ecosystem, aby móc dostarczać Użytkownikowi i doskonalić istniejące produkty i usługi (zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania) z Mi Ecosystem. Firmy należące do Mi Ecosystem to niezależne podmioty stworzone przez firmę Xiaomi, które są ekspertami w swoich dziedzinach. Niektóre z tych produktów i usług będą nadal dostarczane pod markami Xiaomi / Mijia / Mitu, z kolei inne mogą mieć swoją własną markę. HUAMI podejmie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych podczas udostępniania informacji, w tym między innymi szyfrowanie danych osobowych Użytkownika.

·       Fuzja, sprzedaż lub inne transfery aktywów Jeśli HUAMI jest zaangażowane w fuzję, przejęcie, finansowanie zachowania należytej staranności, reorganizację, bankructwo, zarząd komisaryczny, zmianę dostawcy usług na innego dostawcę lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, informacje o Użytkowniku mogą zostać sprzedane lub przekazane w ramach takiej transakcji, na co zezwala prawo i/lub umowa. Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub za pomocą widocznego zawiadomienia umieszczonego w naszej witrynie internetowej o zmianach w strukturze własności, zastosowaniach danych osobowych Użytkownika oraz wyborach, jakich Użytkownik może dokonać w odniesieniu do swoich danych osobowych. HUAMI dołoży wszelkich starań, aby przekazać nabywcy dane osobowe w sposób zgodny z polityką prywatności obowiązującą w czasie gromadzenia takich danych osobowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIRMY HUAMI

 

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika i podejmiemy wszelkie możliwe kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika. Należy jednak pamiętać że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne, dlatego też nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani integralności danych osobowych przesyłanych przez lub do Państwa za pośrednictwem Internetu.

 

Aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do tych danych, ich ujawnianie oraz występowanie innych zagrożeń, zastosowaliśmy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, techniczne oraz fizyczne oraz procedury w celu ochrony i zabezpieczenia informacji zbieranych przez nas w związku z korzystaniem przez Użytkownika z produktów i usług HUAMI oraz na stronach internetowych HUAMI Dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkownika.

 

Na przykład przy wchodzeniu na swoje Konto Xiaomi Użytkownik może korzystać z weryfikacji dwuetapowej, zapewniającej większe bezpieczeństwo. Gdy Użytkownik odbiera lub wysyła dane ze swojego urządzenia HUAMI na nasze serwery, sprawdzamy, czy dane są zaszyfrowane z zastosowaniem algorytmu SSL (Secure Sockets Layer) i innych algorytmów.

 

Wszystkie dane osobowe Użytkownika są przechowywane na bezpiecznych serwerach, które są chronione w kontrolowanych obiektach. Dane Użytkownika klasyfikujemy na podstawie ich wagi i wrażliwości oraz zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa jego danych osobowych. Dbamy o to, aby nasi pracownicy i Usługodawcy zewnętrzni, którzy uzyskują dostęp do informacji w celu zapewnienia Państwu naszych produktów i usług, podlegali ścisłym umownym zobowiązaniom do zachowania poufności i mogli zostać zdyscyplinowani lub rozwiązani, jeżeli nie spełnią tych zobowiązań. W przypadku przechowywania danych w chmurze również stosujemy specjalne środki kontroli dostępu. Nasze procedury gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, w tym fizyczne zabezpieczenia chroniące je przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystywaniem, podlegają regularnemu przeglądowi.

 

Korzystając z naszych produktów i usług lub przekazując nam dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na elektroniczną komunikację z Użytkownikiem w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i kwestii administracyjnych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z naszych produktów i usług. Jeżeli dowiemy się o naruszeniu zasad systemu bezpieczeństwa, możemy podjąć próbę powiadomienia Użytkownika drogą elektroniczną, zamieszczając powiadomienie na stronie internetowej lub za pośrednictwem produktu lub usługi i/lub wysyłając do niego wiadomość e-mail. Użytkownik może mieć prawo do otrzymania niniejszego powiadomienia w formie pisemnej.

CO UŻYTKOWNIK MOŻE ZROBIĆ

·        Użytkownik może włączyć się w ochronę swoich danych osobowych poprzez nieujawnianie nikomu swojego loginu, hasła oraz danych swojego konta, chyba że taka osoba została przez niego należycie upoważniona. Podczas każdego logowania do konta Xiaomi w witrynach HUAMI, a zwłaszcza na komputerze innej osoby lub na publicznych terminalach internetowych, należy zawsze wylogować się na końcu sesji.

·        HUAMI nie ponosi odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach spowodowane dostępem osób trzecich do danych osobowych Użytkownika w wyniku niezachowania w tajemnicy swoich danych osobowych przez Użytkownika. Niezależnie od powyższego należy nas o tym niezwłocznie powiadomić w przypadku nieautoryzowanego użycia konta przez innego Użytkownika Internetu lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa.

·        Państwa pomoc pomoże nam chronić prywatność danych osobowych.

REZYGNACJA (PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA)

Użytkownik ma prawo do rezygnacji z pewnych sposobów wykorzystania i ujawniania swoich danych osobowych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez HUAMI Państwa danych osobowych lub poufnych danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę i zrezygnować z dalszego przetwarzania, kontaktując się z HUAMI. W celu świadczenia naszych usług zwrócimy się o podanie danych osobowych niezbędnych do dostarczania Użytkownikowi takich usług. Jeśli Użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczać naszych produktów i usług. Nawet w przypadku rezygnacji Użytkownika, nadal możemy gromadzić i wykorzystywać informacje nieosobowe dotyczące działalności Użytkownika na naszych stronach internetowych i/lub informacje z reklam na stronach internetowych stron trzecich do celów reklam nieopartych na zainteresowaniu, takich jak określenie skuteczności reklam.

 Możemy również wysyłać Użytkownikowi niemające charakteru promocyjnego wiadomości dotyczące HUAMI oraz naszych produktów i usług, a Użytkownik nie będzie mógł zrezygnować z tych wiadomości (np. wiadomości dotyczące aktualizacji naszej umowy EULA lub niniejszej Polityki prywatności).

Urządzenia mobilne

HUAMI może okazjonalnie wysyłać powiadomienia typu push za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych z aktualizacjami wersji i innymi powiadomieniami, które mogą zainteresować Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości, zmieniając ustawienia urządzenia przenośnego. HUAMI może również gromadzić informacje o lokalizacji w przypadku korzystania z naszych aplikacji mobilnych. Użytkownik może zrezygnować z tego gromadzenia, zmieniając ustawienia urządzenia przenośnego.

„Nie śledź”

Nie śledź („DNT”) jest preferencją prywatności, którą użytkownicy mogą ustawić w niektórych przeglądarkach internetowych. DNT to sposób, w jaki użytkownicy mogą informować strony internetowe i usługi, że nie chcą pewnych informacji na temat ich wizyt na stronach internetowych gromadzonych w czasie i między stronami internetowymi lub usługami internetowymi. Należy pamiętać, że nie odpowiadamy ani nie honorujemy sygnałów DNT lub podobnych mechanizmów przekazywanych przez przeglądarki internetowe.

Pliki cookie i reklamy oparte na zainteresowaniach

Jak przedstawiono w niniejszym dokumencie Użytkownik może zatrzymać lub ograniczyć umieszczanie plików cookie na swoim komputerze lub usunąć je z przeglądarki, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookie nie działa w przypadku aplikacji mobilnych. Jednak na wielu urządzeniach mobilnych użytkownicy aplikacji mogą zrezygnować z niektórych reklam na telefon komórkowy za pomocą ustawień urządzenia.

Branża reklam online zapewnia również strony internetowe, na których można zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od naszych partnerów danych i innych naszych partnerów reklamowych, którzy uczestniczą w programach samoregulacji. Można uzyskać do nich dostęp, a także dowiedzieć się więcej na temat ukierunkowanej reklamy oraz możliwości wyboru i prywatności konsumentów pod adresem www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, http://www.youronlinechoices.eu/ i www.aboutads.info/choices/.

Rezygnacja z cookies musi być przeprowadzana na każdym urządzeniu i przeglądarce, z której Użytkownik chce zrezygnować. Jeśli na przykład Użytkownik zrezygnował z tej opcji w przeglądarce komputerowej, rezygnacja ta nie będzie skuteczna na urządzeniu przenośnym. Użytkownik musi osobno dokonać rezygnacji na każdym urządzeniu. Reklamy na stronach internetowych stron trzecich, które zawierają link Ad Choices oraz link do niniejszej Polityki prywatności mogły być kierowane do Użytkownika na podstawie anonimowych, nieosobowych informacji zbieranych przez partnerów reklamowych w czasie i pomiędzy stronami internetowymi. Reklamy te zapewniają mechanizm rezygnacji z wykorzystywania tych informacji przez partnerów reklamowych do celów reklamowych opartych na zainteresowaniach.

UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO INNYCH FUNKCJI URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA

 

Nasze aplikacje mogą potrzebować dostępu do niektórych funkcji urządzenia, takich jak stan sieci Wi-Fi. Informacje te są wykorzystywane w celu umożliwienia uruchamiania aplikacji na urządzeniu i interakcji z aplikacjami. Użytkownik może odwołać wyrażone zgody w dowolnym momencie, wyłączając je na poziomie urządzenia lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@huami.com

 

KONTROLOWANIE USTAWIEŃ PRODUKTÓW I USŁUG

 

W HUAMI zdajemy sobie sprawę, że obawy dotyczące ochrony prywatności różnią się w zależności od osoby. W związku z tym podajemy przykłady, w jaki sposób HUAMI udostępnia Użytkownikowi możliwość wyboru w zakresie ograniczenia gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych i kontrolowania ustawień prywatności:

·        Zalogowanie się do/wylogowanie się z konta;

·        Włączenie/wyłączenie innych usług i funkcji powiązanych z danymi wrażliwymi lub osobowymi.

Jeśli Użytkownik wyraził wcześniej zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych w wyżej wymienionych celach, może w dowolnym momencie zmienić zdanie, za pośrednictwem urządzenia lub ustawień prywatności, jak opisano powyżej. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail privacy@huami.com.

 

ZASADY PRZECHOWYWANIA DANYCH

HUAMI zachowuje dane osobowe, które otrzymujemy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, tak długo, jak długo Użytkownik korzysta z naszych produktów i usług lub tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, świadczy nasze usługi, rozwiązuje spory, ustanawia środki ochrony prawnej, przeprowadza audyty, dąży do realizacji uzasadnionych celów biznesowych, egzekwuje nasze umowy i przestrzega obowiązujących przepisów prawa. Zaprzestaniemy przechowywania danych osobowych lub usuniemy środki, dzięki którym dane osobowe można powiązać z określonymi osobami, gdy tylko będzie można założyć, że przechowywanie danych osobowych nie spełnia już celu, w jakim dane te były gromadzone.

Jeżeli dalsze przetwarzanie danych służy celom archiwizacji w interesie publicznym, celom naukowym, historycznym lub statystycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane mogą być dalej przechowywane przez Huami, nawet jeżeli dalsze przetwarzanie jest niezgodne z pierwotnymi celami.

 

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ORAZ ICH AKTUALIZOWANIE, POPRAWIANIE LUB USUWANIE

·        Użytkownik ma prawo domagać się dostępu do swoich danych osobowych, jakimi dysponujemy, a także do ich korekty. Zanim spełnimy prośbę o aktualizację danych osobowych, konieczna będzie weryfikacja tożsamości Użytkownika. Po otrzymaniu wystarczających informacji umożliwiających zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych lub ich korekty odpowiemy na żądanie Użytkownika w rozsądnym terminie, ale nie dłużej niż jest to przewidziane w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

·        Kopię pobranych i przetworzonych przez nas danych osobowych Użytkownika przekażemy na jego żądanie bez pobierania jakichkolwiek opłat z tego tytułu. W przypadku żądań specjalnych związanych z tymi danymi możemy pobrać od Użytkownika uzasadnioną opłatę w wysokości określonej na podstawie rzeczywistych kosztów administracyjnych zgodnie z obowiązującym prawem.

·        Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas lub jeśli jest przekonany, że informacje, którymi dysponujemy, są nieprawidłowe lub niepełne, prosimy o jak najszybsze powiadomienie nas o tym przez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany poniżej. E-mail: privacy@huami.com                                                                                                                                                      

·        W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych osobowych na koncie Xiaomi Użytkownik może również uzyskać do nich dostęp i zmienić je na stronie http://account.mi.com lub logując się do swojego konta na swoim urządzeniu.

·        O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, można wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@huami.com lub korzystać z metod określonych w niniejszej Polityce prywatności w celu żądania dostępu, otrzymania (portu), poprawienia lub żądania usunięcia danych osobowych przechowywanych przez HUAMI o Użytkowniku. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail powiązanego z kontem oraz szczegółowego opisu żądania podania danych. Żądania takie będą rozpatrywane zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

·        Chociaż HUAMI dokłada starań w dobrej wierze, aby zapewnić osobom fizycznym dostęp do ich danych osobowych, mogą zaistnieć okoliczności, w których HUAMI nie jest w stanie zapewnić dostępu, w tym między innymi: w przypadku gdy informacje zawierają tajemnicę prawną, naruszają prywatność innych osób lub inne uzasadnione prawa, w przypadku gdy ciężar lub koszt zapewnienia dostępu byłby nieproporcjonalny do ryzyka dla prywatności danej osoby w danym przypadku lub w przypadku, gdy jest ona handlowo zastrzeżona. Jeśli HUAMI określi, że dostęp powinien być ograniczony w każdym konkretnym przypadku, my udzielimy Użytkownikowi wyjaśnień, dlaczego podjęto taką decyzję, oraz zapewnimy punkt kontaktowy w celu uzyskania dalszych informacji. W celu ochrony prywatności, HUAMI podejmie uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika przed udzieleniem dostępu do jego danych osobowych lub dokonaniem w nich jakichkolwiek zmian.

 

WYCOFANIE ZGODY

 

Jeśli Użytkownik wyraził wcześniej zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, może wycofać swoją zgodę, składając wniosek. Można to zrobić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: privacy@huami.com. Rozpatrzymy wniosek w rozsądnym terminie od momentu jego złożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR JURYSDYKCJI, KTÓREJ PODLEGA UŻYTKOWNIK

W zakresie, w jakim konieczne będzie przesyłanie danych osobowych poza jurysdykcję Użytkownika — do naszych spółek stowarzyszonych (działających w branży komunikacji, mediów społecznościowych, technologii informacyjnych i usług w chmurze) lub Usługodawców zewnętrznych — będziemy przekazywać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności zapewnimy, aby wszystkie dane były przekazywane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie danych poprzez wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń. Użytkownik będzie uprawniony do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zastosowanych przez HUAMI na potrzeby przekazywania danych osobowych Użytkownika.

 

HUAMI może korzystać z zagranicznych obiektów obsługiwanych i kontrolowanych przez HUAMI w celu przetwarzania lub tworzenia kopii zapasowej danych osobowych Użytkownika. Wszystkie dane osobowe zbierane przez lub za pośrednictwem HUAMI mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na świecie. Obecnie firma HUAMI posiada centra danych w Chinach, Niemczech, Rosji, Indiach, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. W tych jurysdykcjach mogą, ale nie muszą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych, które są znacząco podobne do przepisów macierzystej jurysdykcji Użytkownika. Użytkownik przyjął do wiadomości, że ryzyko wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych jest inne i możemy przekazywać i przechowywać dane osobowe Użytkownika w naszych zagranicznych oddziałach. Nie zmienia to jednak żadnych naszych zobowiązań dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Dane osobowe Użytkownika mogą być dostępne dla organów ścigania lub innych władz na podstawie wniosku zgodnego z prawem. Przekazując informacje firmie HUAMI Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie danych osobowych Użytkownika w tych lokalizacjach.

 

PRYWATNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOLETNICH/DZIECI

 

Nasze produkty i usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 (a w niektórych jurysdykcjach poniżej 13) roku życia. Jeśli Użytkownik nie ukończył 16 roku życia (a w niektórych jurysdykcjach poniżej 13 roku życia), Użytkownik musi uzyskać zgodę rodziców na dostęp do produktów i usług. HUAMI zachęca rodziców, aby instruowali swoje dzieci, by podczas korzystania z Internetu nigdy nie podawały swoich prawdziwych imion i nazwisk, adresów lub numerów telefonów bez zgody rodziców.

HUAMI nie dąży do uzyskiwania ani nie zamierza uzyskiwać danych osobowych od osób niepełnoletnich. Jeśli rodzic lub opiekun ma powody, aby sądzić, że osoba niepełnoletnia podała HUAMI dane osobowe bez jego wcześniejszej zgody, jest on proszony o kontakt z firmą w celu upewnienia się, że takie dane osobowe zostaną usunięte, a osoba niepełnoletnia zostanie wypisana ze wszelkich stosownych usług HUAMI. Jeżeli dowiemy się, że zebraliśmy jakiekolwiek dane osobowe od dzieci poniżej 16 roku życia (a w niektórych jurysdykcjach poniżej 13 roku życia) i nie uzyskamy zgody rodzica, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji i zamknięcia konta osoby niepełnoletniej.

 

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Nasza Polityka prywatności podlega regularnemu przeglądowi i może być aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących informacji. Użytkownik rozumie i zgadza się, że po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki prywatności uznaje się, że Użytkownik zaakceptował zaktualizowaną Politykę prywatności w przypadku korzystania z produktów lub usług. Jeśli w jakimkolwiek momencie Użytkownik nie wyraża zgody na jakąkolwiek część Polityki prywatności, która wówczas weszła w życie, Użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z produktów i usług. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce prywatności poinformujemy Użytkownika drogą elektroniczną (poprzez przesłanie wiadomości na adres podany w koncie Użytkownika) lub opublikujemy zmiany we wszystkich witrynach internetowych HUAMI lub za pośrednictwem naszego oprogramowania, aby Użytkownik był świadomy, jakie informacje gromadzimy i jak z nich korzystamy. Takie zmiany Polityki prywatności będą obowiązywać od daty wejścia w życie określonej w naszym powiadomieniu lub w witrynie internetowej. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności. Dalsze korzystanie z produktów i usług na stronach internetowych, telefonach komórkowych i/lub innych urządzeniach będzie traktowane jako akceptacja zaktualizowanej Polityki prywatności. Zanim będziemy wykorzystywać dane osobowe w jakimkolwiek nowym celu, który nie został pierwotnie zatwierdzony przez Użytkownika, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić informacje dotyczące nowego celu i dać Użytkownikowi możliwość rezygnacji. Jeśli prawo lub umowa wymaga zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, HUAMI dołoży wszelkich starań, aby postępować zgodnie z prawem lub umową.

PRAWA DO PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

Prawo stanu Kalifornia zezwala Użytkownikom zamieszkującym w Kalifornii na żądanie i uzyskiwanie od nas raz w roku, bezpłatnie, listy stron trzecich, którym ujawniliśmy ich dane osobowe (jeśli takie istnieją) do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym, jak również rodzaju danych osobowych ujawnionych tym stronom. HUAMI nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim dla ich własnych celów marketingowych.

WARUNKI STRONY TRZECIEJ

Nasza Polityka prywatności nie dotyczy produktów i usług oferowanych przez dostawców zewnętrznych. Produkty i usługi HUAMI mogą obejmować produkty i usługi osób trzecich oraz łącza prowadzące do ich witryn internetowych. Podczas korzystania z takich produktów lub usług przez Użytkownika jego dane mogą być również zbierane przez osoby trzecie. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy przeczytanie Polityki prywatności usługodawcy zewnętrznego, podobnie jak w przypadku polityki naszej firmy. Nie odpowiadamy za kontrolowanie ani nie możemy kontrolować tego, jak strony trzecie korzystają z danych osobowych zebranych od Użytkownika. Polityka prywatności firmy nie dotyczy innych witryn, do których łącza znajdują się w usługach firmy.

NASZE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI ZGODNIE Z RODO

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej i podlega przepisom RODO, HUAMI zapewni systematyczne podejście do zarządzania danymi osobowymi przez naszych pracowników, procesy zarządzania i systemy informatyczne poprzez zastosowanie metodologii zarządzania ryzykiem. Zgodnie z RODO, na przykład (1) HUAMI ustanowiło inspektora ochrony danych (DPO) odpowiedzialnego za ochronę danych, a kontakt z DPO to dpo@huami.com, (2) HUAMI wyznaczyło przedstawiciela w Europie, profesjonalnego prawnika z doświadczeniem w zakresie ochrony danych, a kontakt z przedstawicielem to representative.huami@herrero.es oraz (3) procedura przeprowadzania ocen skutków w zakresie ochrony danych.

Rekompensata/zgodność i odpowiedzialność

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych zasad ochrony prywatności lub niniejszych Zasad ochrony prywatności, prosimy o kontakt z HUAMI wysyłając e-mail na adres privacy@huami.com. Zajmiemy się problemem Użytkownika i postaramy się rozwiązać wszelkie problemy związane z prywatnością w odpowiednim czasie.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub pytań dotyczących gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych Użytkownika przez HUAMI należy skontaktować się z nami pod poniższym adresem z dopiskiem „Privacy Policy” („Polityka prywatności”):

 

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

Building H8, No. 2800 Chuangxin Road, Heifei, Chiny (230088)

E-mail: privacy@huami.com

 

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką prywatności!